Vigtigst er: Her skal være plads til alle! 😊

OPFØRSEL

Alle skal have gode oplevelser i motionscentret. Tag hensyn til hinanden og sørg for, at der altid er en positiv omgangstone. Vi accepterer ikke dårlig opførsel. Personalets anvisninger skal til enhver tid efterleves. Dårlig opførsel, trusler og vold medfører bortvisning og annullering af medlemskab.

HYGIEJNE

Bliv hjemme, hvis du føler dig syg eller sløj.
Det er en selvfølge at møde op i rent træningstøj og indendørs sportssko.
Tør maskinerne af efter brug. Brug rene klude og sprøjt sprit på kludene. SPRØJT IKKE SPRIT DIREKTE PÅ MASKINER OG SÆDER!

ADGANG TIL CENTRET

Alle nøgler er personlige og må IKKE overdrages til andre. Der er adgang til centret med nøgle i centrets åbningstider. Der er naturligvis ikke tilladt at tage andre med gratis ind på nøglen. Opdager vi snyd med nøgler, bliver nøglerne spærret øjeblikkeligt, og ejeren kan forvente karantæne før genåbning af nøgle.

BEHANDLING AF UDSTYR OG MASKINER

Vi har brugt rigtig mange penge på det nye motionsrum. Vi forventer, at alle behandler maskiner og grej med respekt og efter hensigten.

Ryd op efter dig selv og læg altid alting på plads efter brug.

BEKLÆDNING

Det er en selvfølge at møde op i rent træningstøj og indendørs sportssko. Udendørs fodtøj er IKKE tilladt!
Tænk på din påklædning og tag hensyn til andre. Det er ikke sikkert, de øvrige gæster har lyst til at se din eventyrligt lækre og veltrænede overkrop. (Så nej: Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop!).

MUSIK/MOBIL/KAMERA

Højtaleren kan tilkobles via Bluetooth. Tag hensyn til centrets øvrige gæster – og husk, der også er andre i hallen. Tag hensyn både i forhold til musikvalg og volume!

Mobilsamtaler er ikke tilladt. Gå op i forhallen, hvis du skal snakke i telefon.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller film, hvor andre gæster er på – med mindre, de har givet udtrykkeligt samtykke.

DOPING OG RUSMIDLER

Brug af doping er ikke tilladt.
Rygning, e-cigaretter og indtagelse af rusmidler er ikke tilladt.

ÅBNINGSTIDER

Se skiltet i forhallen eller på hjemmesiden.

MIDLERTIDIG BEGRÆNSET ADGANG

I tilfælde af besøg af træningslejre, der skal bruge motionscentret, vil der være opslag om dette i god tid.

NØDUDGANGE

De to vinduer kan benyttes som nødudgange. Sørg for, at de ikke er spærrede af udstyr, tasker og andet.

PRØVETIME OG GÆSTER

Det er ikke tilladt at medbringe gæster (heller ikke børn). Vores lokale er i forvejen for lille – så pladsen er desværre ikke til det.
Kender I nogen, der ønsker en prøvetræning, kan en dagsnøgle købes for 50 kr.

OMKLÆDNING

Der er i motionscentrets åbningstid adgang til omklædningsrummene i hal B.

ALDER

Centret er åbent for personer på 15 år og derover. Der KAN gives dispensation til yngre gæster af helbredsmæssige årsager eller andre relevante årsager – dog altid ifølge med en voksen. Dispensationer gives efter personlig vurdering. Unge under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre.

OVERTRÆDELSE AF REGLER

Overtrædelse af regler eller personalets anvisninger kan føre til bortvisning, lukning af nøgler og karantæne, ligesom politiet vil blive inddraget ved ulovlige handlinger. Ved lukning af nøgler på grund af uhensigtsmæssig adfærd, vil der ikke blive refunderet penge.